Ukas ord og uttrykk - skoletrøtt

A1


Dette er en skole. I Norge starter barn på skolen når de er fem eller seks år. Alle må gå ti år på skole i Norge. På skolen lærer barna å lese og regne.


en skole - skolen - skoler - skolene


Han er trøtt. Han må sove og slappe av.


trøtt - trøtte


A2

Å være skoletrøtt betyr å være lei av å gå på skolen. Man kan være lei av lekser, prøver, sitte stille, lærere, fag og de andre elevene i klassen. Mange tenåringer (personer i alderen tretten til nitten år) er i perioder skoletrøtte.


B1/B2

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at i 2020 fullførte 78,1 prosent andel elever/lærlinger med studie - eller yrkeskompetanse i løpet av 5/6 år. Dette er et ganske høyt tall. Likevel er det for mange elever som slutter på videregående skole. Det er synd for både enkeltindividet og samfunnet. Mange eksperter snakker i denne sammenhengen om skoletrøtte elever, og hvilke tiltak som må settes inn for å hindre at elevene faller fra.

369 views0 comments