Ukas ord og uttrykk - nabokjerring

A1


En nabo er en person eller personer som bor ved siden av deg.

en nabo - naboen - naboer - naboene


Ei kjerring er ei gammel dame som er gift. Ei kjerring er en kone.

ei kjerring - kjerringa - kjerringer - kjerringene

en kjerring - kjerringen - kjerringer - kjerringene


A2

Ei nabokjerring er en gammel dame som bor i nabolaget ditt. Det er en dame som passer på hva som skjer i nabolaget. Nabokjerringa bryr seg, er glad i nabolaget og alle som bor der. Hun ringer til politiet når hun ser at ting ikke er bra.


et nabolag - området/strøket du bor i

å passe på - ha tilsyn med, vokte på, følge med på, ha kontroll

å bry seg - å være glad i, være interessert i , bekymre seg for


B1/B2

Å bli kalt nabokjerring høres sjofelt og stygt ut, men det er ikke tilfelle. Tvert imot. Mange framtredende personer har snakket om nabokjerringa i varme ordelag. En av dem er Norges tidligere statsminister, Gro Harlem Brundtland. Hun etterlyste nabokjerringa i sin nyttårstale i 1995. Hun kalte nabokjerringa et symbol på folk som bryr seg i nabolaget. Vi kan alle ta på oss rollen som nabokjerring. Ser vi barn i nabolaget vi mistenker lever i utrygghet, har vi to valg. Vi kan enten se en annen vei eller ringe til barnevernet. Ser vi at naboen på nitti sliter med snømåking, kan vi tilby hjelp eller sitte dypt i sofaen med potetgullposen i fanget. Valget er vårt.


sjofel - tarvelig, ufin, simpel

framtredende - framstående, viktige

ordelag - måte å uttrykke seg på, uttrykk, vending

å etterlyse - spørre, søke etter noen

å mistenke - ha mistanke til, tror

et fang - rom mellom bryst og kne på person som sitter


1,049 views0 comments