Ukas ord og uttrykk - identitetskrise

A1


Identitet er navnet ditt, hvor du kommer fra, hva du gjør og hvor gammel du er. Identitet er også hvordan vi ser ut. Identitet er også hvem vi er i og for familien, venner, på jobben, i samfunnet. Alle har en identitet.Krise er et stort problem. Det er en veldig vanskelig situasjon. En krise kan være sykdom. Eller å ikke ha nok penger til mat og drikke. Det er mange kriser i verden.


en identitet - identiteten - identiteter - identitetene

en krise - krisen - kriser - krisene


A2

En identitetskrise skjer når vi ikke vet hvem vi er. Vi kan ha mange store og små identitetskriser i livet. Når vi er tenåringer (fra 13-19 år) tenker mange på hvordan vi ser ut og hvem vi er. Er jeg kul? Er jeg stygg eller pen? Hva skal jeg bli?

Mange får identitetskriser når de mister jobben og blir arbeidsledige. Før var de rørleggere, nå er de hjemme uten jobb. Mange kan også få identitetskrise når de avslutter ekteskap eller forhold. Før var hun gift, kona til han, nå er hun alene og skilt.


B1/B2

Krise som oppstår når et menneske av ytre eller indre grunner ikke kan opprettholde sin tidligere livsførsel eller selvoppfatning.


å opprettholde - bevare, holde ved like, holde gående

en livsførsel - måte å leve, innrette livet på

en selvoppfatning - forståelse av en selv, av egen personlighet eller identitet


667 views0 comments