Ukas ord og uttrykk - gjør det for Oslo

Kjære Oslo. Det er innført nye og strengere tiltak for å stoppe spredning av det muterte koronaviruset. Hold ut. Gjør det for Oslo.


Gjør det for landet.

Gjør det for de gamle.

Gjør det for deg selv og alle andre.


Hold ut og hold deg hjemme.

å innføre - ta i bruk

et tiltak - prosjekt, aktivitet

en/ei spredning - utbredelse

å holde ut - å ikke gi seg, ikke gi tapt


Hva kan vi gjøre hjemme?

https://www.lesnorsk.no/post/en-utlending-forteller-karantene-a1-a2

https://www.lesnorsk.no/post/i-karantene-hva-kan-vi-finne-på

https://www.lesnorsk.no/post/den-nye-hverdagen-b1-b2

573 views0 comments

Recent Posts

See All