Ukas ord og uttrykk - borgerlønn

A1


En borger betyr å bo i en by. Eller i et land. Hun bor i Oslo. Hun kommer fra Oslo = Hun er osloborger.

Han bor i Norge. Han er norsk. = Han er norsk statsborger.


en borger - borgeren - borgere - borgerneLønn er penger. Først jobber vi, så får vi lønn.


en/ei lønn - lønnen/lønna - lønner - lønnene


A2

En borgerlønn er en idé om at alle i landet eller i byen, får lønn. Borgerne skal leve av lønna og jobbe.


B1/B2

Borgerlønn, en garantert grunninntekt, er en minstelønn som en tenker å gi alle borgere uansett arbeid, posisjon og lignenede. I Norge har vi ikke borgerlønn. Vi finner likevel politikere på både høyre og venstre side i norsk politikk som støtter ideen om borgerlønn. Det store spørsmålet når det gjelder borgerlønn, er betingelsene. Skal den være behovsprøvd eller automatisk? Om borgerlønn blir en realitet i Norge, gjenstår å se. Ser vi til våre venner lenger øst, Finland, ble pilotprosjektet borgerlønn ingen stor suksess. Men det var før covid-19 snudde opp ned på livene våre. Så hvem vet, kanskje borgerlønn er rett rundt hjørnet?

495 views0 comments

Recent Posts

See All