SMS - Syk - A2/B1

SPØRSMÅL: -Hvem sender Katja meldingen til? -Hvorfor sender Katja melding? -Blir hun borte lenge? Hvorfor/hvorfor ikke? -Hva må Katja gjøre hvis hun blir lenge borte?
648 views3 comments

Recent Posts

See All