SMS - Gratulerer! - A2/B1

SPØRSMÅL: -Hvilket forhold har disse to personene? -Hvorfor sender tante Solveig en melding? -Hva mer har tante Solveig sendt? -Tror du disse to personene bor i nærheten av hverandre? Hvorfor/hvorfor ikke? -Er meldingen positiv eller negativ? Hvorfor?
388 views0 comments

Recent Posts

See All