Skademelding

Kjører du bil?

Uhell kan skje og farlige situasjoner oppstå.

Alle bilførere bør ha skademelding i bilen.

Skademeldingen du ser på bildet har mange felter og rubrikker.

Skjemaet skal fylles ut rett etter ulykken sammen med den andre bilføreren.

Da kan det være fint å vite hva alle ordene og uttrykkene betyr.

Derfor finner du forklaring på ord og uttrykk under bildet.

Skjemaet er hentet fra Internett.

Print det ut og øv.


FØRSTE BILDE

motorvogn - bil

skylderkjennelse - erkjennelse/innrømmelse av skyld

henblikk - med tanke på

pkt - punkt

vitne - person som så/observerte ulykken

blokkbokstaver - store bokstaver eks. HANSEN

oppgavepliktig for mva - bilen er brukt av en virksomhet/selskap/firmabil

kjøretøy - bil/motorsykkel/lastebil, alle motoriserte fremkomstmidler

reg.nr - registreringsnummer

tilhenger - henger/vogn bak som bilen drar

kasko - forsikret

grønt kort nummer - nummeret på forsikringskort på gyldig ansvarsforsikring

utstedt dato - dato hvor det er skrevet ut på juridisk korrekt vis

markér - sett punkt/strek

berøringspunkt - der bilene treffer hverandre

synlige skader - skader du kan se

bemerkninger - kommentarer

eventuelle - mulige, som kan forekomme/oppstå

forbehold - reservasjon, innskrenkende betingelser

uenighet - man er ikke enige, har forskjellige meninger

stryk det som ikke passer - sett en strek/linje over det som ikke er riktig

kollisjonsøyeblikket - øyeblikket når kollisjonen skjer

satte kjøretøyet i bevegelse - startet bilen

var i ferd med - holdt på med/gjorde/startet

gårdsvei - vei fra hovedvei til en gård

samme retning - samme vei

samme kjørefelt - samme del av kjørebane som er bestemt for en vognrekke

trafikk i motsatt retning - omvendt kjøreretning

fulgte ikke varsel om - fulgte ikke tegn/skilt

antall avkryssede felt - tallet på hvor mange kryss

skisse - utkast, kort oversikt/tegning over noe

foretas - gjøres

rettelser - korrigereringer

blankett - skjema

skilt fra hverandre - delt fra hverandre


ANDRE BILDE

supplerende opplysninger - ekstra/tillegg/flere detaljer og opplysninger

hastighet - fart

situasjonen oppsto - situasjonen begynte/startet