Norskprøven A1/A2 - med feil og riktig

Hva ser du på bildet? Her kan du lese to tekster med feil. Ordene i rødt er feil. Under teksten kan du lese om feilene.


På bildet jeg ser to damer. De sitter i en parken. Det er vår eller høst. Damene snakker sammen om family. Ei dame har en mobil. De se på mobilen sammen. Ei dame er år gammel, kanskje sytti år. Ei dame er ung, kanskje tretti år. De skal sender SMS.


Fra feil til riktig

På bildet jeg ser to damer. = På bildet ser jeg to damer. Verb på 2. plass.


De sitter i en parken. = De sitter i en park. Substantiv entall i bestemt form skal ikke ha en, ei eller et (artikkel).


Damene snakker sammen om family. = Damene snakker sammen om familien. Men gjør de det? Vet du hva de snakker om? Når vi ikke vet 100%, må vi skrive: Jeg tror de snakker om familien. Når vi skal snakke om bilder, bruker vi fakta og ikke fantasi.


De se på mobilen sammen. = De ser på mobilen sammen. Verb i presens slutter på -r.


Ei dame er år gammel, kanskje sytti år. = Ei dame er kanskje sytti år gammel. Vi må ha med et tall når vi bruker år+gammel. Vi kan si: Ei dame er sytti år. Vi kan ikke si: Ei dame er sytti gammel.


De skal sender SMS. = De skal sende SMS. Modalverbene skal, vil, bør, kan og gjør at verb nummer to ikke slutter med -r.

1,044 views0 comments