Herman - kapittel 4
Vokabular


å gli ned - bevege seg jevnt og stille ned

vannkopper - smittsom barnesykdom med utslett som går over til vannklare blærer som tørker inn etter noen dager

en strimmel - smal remse

å holde seg - beherske seg, legge bånd på seg

et gulp - oppstøt

et piggsvin - pattedyr med spisst tryne og pigger på oversiden

parat - klar, beredt, ferdig

å stå på rekke og rad - oppstilling

femmern - en kinoforestilling som begynner klokka fem

å galoppere - ri i galopp

å ikke være høy i hatten - å føle seg underlegen, redd

en blindtarm - tarmavsnitt på overgangen mellom tynntarm og tykktarm som ender blindt

å amputere - foreta amoutasjon

neglesprett - stikkende frostsmerte i tær eller fingertupper

gaffelstikk - vaksine

et venteværelse - venterom

å utlove finnerlønn - belønning for å finne noe

spinkel - sped, tynn

gusjegrønn - gulgrønn, skittengrønn

å tvinne - sno, snurre

svidd - brent

stille som i graven - fullstendig uten lyd

å hale fram - trekke, dra fram

å overdøve - gjøre at noe ikke høres, lyde sterkere enn

en stamme - den delen av et tre som forbinder rot og greiner

å kave - streve, kjase, gjøre ubehjelpelige bevegelser

å pese - puste tungt, stønne

en dings - en ting

en syltetøystrikk - gummistrikk

frisk som en fisk - helt frisk

en propp - plugg, tapp

å sope - feie

å legge merke til - observere, legge seg på minnet

et sluk - avløpsåpning

å klebe - klistre

en parykk - løshår festet til en hette

å trylle - foreta magiske handlinger


Spørsmål


1. Hvorfor er dette en spesiell, uvanlig onsdag?

2. Hvor skal Herman og moren?

3. Hvordan er stemningen på venteværelset?

4. Hva skjer hos legen?

5. Hva hører Herman når han våkner hos legen?

6. Hvordan oppfører faren seg samme kveld?


179 views0 comments

Recent Posts

See All