Herman - kapittel 3Vokabular


å regne ut - gjøre et mattestykke

å ta følge med - gå sammen med noen

å lange ut - gå fort

å slenge ut - å si noe uten å tenke seg om

et penal - en ting av stoff eller skinn vi har blyanter, penner i på skolen

høytidelig - alvorsfylt, opphøyd

durabelig - veldig

å lette - gjøre lettere, enklere, mindre vanskelig

et tryne - nedsettende: munn eller ansikt på menneske

å skrape - rengjøre med kvast redskap

en sveis - frisyre

å oppdage - bli klar over, finne, få øye på

en skøytetrikot - drakt man bruker når man går på skøyter

en rakkerunge - uskikkelig unge

å vakle ut - gå utstøtt, holde på å falle

å spurte - løpe raskt, sette opp farten når man løper

å snike seg - å lure seg

skummelt - dystert, uhyggelig

et kateter - bord og stol for lærer i et klasserom

en pekestokk - en stokk lærere bruker til å peke med

et kritt - hvit eller lysegrå kalkstein

en kårde - i fekting:stikkvåpen med lang, rett og trekantet klinge

å le seg ihjel - le lenge og veldig

å gå et rykte - nyhet som går fra munn til munn, prat, sladder

en sjuendeklassing - en person som går i sjuende klasse

å bli overfalt - å bli angrepet

en neve - en hånd

å nedkjempe - overvinne fullstendig ved kamp

å spre seg - drive med for mange ting samtidig

en pult - møbel til å lese eller skrive ved (skrivepult)

å gripe inn - gå imellom, ta affære

å hamre - gjøre flat, fjerne bulker med hammer

en tømmerstokk - enkelt trestamme av tømmer

strøken - uten feil og mangler

å skru inn - dreie skrue eller skrueinnretning

å gi opp - slutte å kjempe

et spann - bøtte

råtten - som holder på å gå i oppløsning

herbarium - samling av pressede planter

å smiske med - prøve å innsmigre seg, gjøre seg lekker

en vaskekone - kvinnelig rengjøringsassistent

å hekle - lage maskerekker av tråd og heklenål

en gryteklut - et stykke stoff vi bruker til å ta varme gryter i

skarp - hvass, spiss

å dette ned - å falle ned

en sinke - åndelig tilbakestående person (dum)

en krykke - stav med tverrtre i høyde med armhulen eller med håndtak og armstøtte

å hyle - rope eller skrike høyt og skingrende

å slepe - dra, hale, drasse, taue

en høysåte - kjegleformet haug

å fingre med - tukle med, føle på med fingrene

å slippe taket - miste eller løsne taket

gjennomsiktig - transparent, som en kan se igjennom

å surre fast - binde fast med tau

forundret - overrasket