Herman - kapittel 24Vokabular

skimte - vise seg uklart eller kortvarig

omriss - kontur

smuldre - løse seg opp i smådeler

lem - plate

trossa - tau av grovere dimensjon

pille - føle forsiktig og famlende

skolt - skalle, panne

knopp - klump, knott


Spørsmål

  1. Hvor Herman og familien?

  2. Hva gjør Herman når han kommer hjem?

113 views2 comments

Recent Posts

See All