Herman - kapittel 22


Vokabular

revne - rift

virvle - bevege seg i virvel

åle seg - krype, bukte seg som en ål, orm

pælme - kaste

pyse - svekling

subbe - bevege seg tungt og besværlig

utakt - uregelmessig rytme

fakke - pågripe

plageånd - plagsom person

adamseple - den fremstående øvre del av strupehodet

binde - feste for å støtte


Spørsmål

  1. Hvor drar Herman?

  2. Hvem møter han i skolegården?

  3. Hva gjør han?

  4. Hvor drar gutttene etterpå?

  5. Hva skjer når Herman ikke løper?

  6. Hva snakker Herman og Hulda Hansen om?

  7. Hvem kommer på besøk til Herman?

  8. Hva gjør Ruby med hodet hans?


52 views0 comments

Recent Posts

See All