Herman - kapittel 2.Vokabular


å gomle - å tygge

en ønskekonsert - et radioprogram der lytterne får spilt musikk etter ønske

å skure - å gnisse hardt mot noe

å være tess - å være til hjelp

en skalp - avflådd hodehud med hår

å dunke - å banke

å flire - å le

grassat - i vill fart

en livrett - yndlingsrett

å spekulere på - å gruble over

guffen - ubehagelig

å føre med seg - å ha til følge

en sydvest - hodeplagg til med skygge og brem til bruk i regnvær

loddrett - vertikal

en kabel - elektrisk ledning med kraftig isolering

en krok - en bøyd gjenstand

å tre i en synål - å få tråden gjennom nålhullet

å spa - å grave

et kasseapparat - apparat for registrering av kontante inn og - utbetalinger i butikker

en klase - samling av bær, frukt aller blomster på samme stilk

hoven - overlegen, arrogant

en blære - hoven

en pyse - svekling

å jåle seg til - å gjøre seg til

å drysse - å falle tett

glemsom - distre

en globus - kule med avbildning av jordkloden

et puff - et dytt

en engel - himmelsk vesen som tjener Gud

å løsne - bli løs

en grateng - ovnsstekt rett av kokt kjøtt eller fisk i tykk, hvit saus

å forsyne seg - å ta mat

å gurgle - å skylle munnen med surklende lyd

ergerlig - irriterende, kjedelig


1. Hva gjør foreldrene til Herman?

2. Hvilke rutiner har de hjemme?

3. Hva sier moren til Herman at han må gjøre i morgen?

4. "Og når moren ler, sporer togene av Vestbanen av, Nesoddbåten går til grunne og klokken i Rådhustårnet stanser". Hvordan tror du moren til Herman er?


Litterære virkemidler


Metafor

En metafor er ord eller uttrykk brukt i overført betydning.Man sier og skriver andre ord for å uttrykke noe. Finner du eksempler på metaforer i kapittel 2?


Skriv et sammendrag om hva som skjer i kapitlet.


161 views0 comments

Recent Posts

See All