Herman - kapittel 17


Vokabular

korssting - prydsøm med sting som sys i kryss over hverandre

være fri og frank - fri og ubundet

en lunte - ledning til å tenne en sprengladning


Spørsmål

  1. Hva gjør Herman i butikken?

  2. Hvordan har Panten det når Herman kommer?

  3. Hva skjer på kvelden?

140 views0 comments

Recent Posts

See All