Herman - kapittel 16


Vokabular

en guffe - motbydelig røre eller blanding

skalke alle luker - stenge, tette lasteslukene på et fartøy

å bule - å svulme

en glassmanet - maneten Aurelia aurita (lever i havet og brenner ikke mennesker)

en hinne - tynt belegg, overtrekk over noe

å dirke - åpne med dirk (et redskap)

å plapre - vrøvle, sladre

være ute i hardt vær -

tarvelig - sjofel, ussel


Spørsmål

  1. Hvorfor vil ikke Herman spise kveldsmat?

  2. Hva drømmer han om?

  3. Hvilket viktig budskap har Zorro til Herman?

93 views0 comments

Recent Posts

See All