Herman - kapittel 13Vokabular

å klamre seg fast - å holde seg hardt fast

Studenten - et sted i Oslo på Karl Johans gate

en gryteklut - et lite tøystykke for å holde i varme gryter og kjeler i

å vite hverken ut eller inn - å ikke vite hva man si eller gjøre

ypperlig - utmerket, glitrende

geiteragg - langt, stritt hår på geit

en skalp - avflådd hodehud med hår

uhåndterlig - vanskelig å håndtere


Spørsmål

1. Hva skal Herman og moren?

2. Hva skjer hos Tjukken?

3. Hvordan er Tjukken rundt Herman? Hvordan oppfører han seg?

4. Hva synes Herman om den nye parykken sin?

156 views0 comments

Recent Posts

See All