Herman - kapittel 12Vokabular

et snøre - tynn line

en krok - bøyd gjenstand som brukes til å holde noe fast med

å flå - ta huden av

en sværing - stor eller kraftig menneske eller dyr


Spørsmål

1. Hva gjør Herman og faren?

2. Hva snakker de om?

3. Hva gjør Herman når det napper i snøret?

118 views0 comments

Recent Posts

See All