Herman - kapittel 10Vokabular

å vippe - svinge opp og ned

å innebære - bety, ha som følge

flekkvis - små områder i et stort område

å nappe - rykke til seg

fordampning - når en væske går over til å bli en gass

å halte - dra på en fot eller begge føtter

å rappe - naske , ta

forfjamset - forvirret

et arveanlegg - anlegge som ligger i kromosomene

medvirkende årsak - som virker sammen med noe annet

en ål - slangelignende beinfisk

vindskjevt - skjev på grunn av vind

en feier - person som rengjør skorsteiner, røykganger og ildsteder

mindreårig - som ikke har nådd myndig alder

å strene - gå fort

en langside - den lengste siden på en idrettsbane

omsider - endelig, til slutt

hermed - med dette

atter - på nytt

å sveve - gli i lufta

et fangenskap - det å være i fange

høye viker - høyt hårfeste ved tinningen

en bataljon - hæravdeling

et avhør - forhør

et segl - stor duk på fartøy som tjener til å drive det fram ved hjelp av vinden

en arkeolog - person med arkeologi som fag

en evnukk - kastrert mann

ruglete - ujevn

saltomortale - kollbøtte i lufta

en hyssing - tråd, tynt tau

en gummiknott - gummiknapp

sprukken - ru, rusten

en skråning - skår retning, helling

et nesebor - åpning i nesen som man puster igjennom

å ule - lage et ul, hyle

å drøye - trekke ut, utsette

å skjene over - fare ut til side

å dra kjensel på - kjenne igjen

pirimitt - omtåket


Spørsmål

1. Hvilken beskjed får Herman og foreldrene hans av doktoren?

2. Hvordan reagerer Herman på informasjonen? Hvordan reagerer foreldrene hans?

3. Hva har Herman grudd seg for? Og hvordan reagerer faren på det?

4. Hvilken idé får Herman av bestefaren sin?

5. Hvorfor drar Herman til Panten?

6. Hva gjør Herman etter besøket hos Panten?

7. Hvordan reagerer Herman på sin "nye medisin"?

8. Hvordan avsluttes kapittelet?96 views0 comments

Recent Posts

See All