Fra A til B - svar

Her kan du lese forskjellige svar på spørsmålene.


Navnet mitt er Hanna.

Det er jeg som er Hanna.

Fornavnet mitt er Hanna.

Fornavnet mitt er ganske vanlig i Norge.Jeg vokste opp i USA.

Nei, jeg er ikke herfra.

Dialekten min kalles trøndersk. Jeg kommer fra Trøndelag.

Jeg flyttet hit for sju år siden.

Norge er hjemme for meg.

Jeg har bodd her lenge, i nesten tjue år.Jeg er tjuefem år.

Jeg ble født i 1996.

Jeg kom til verden i 1989.

Jeg er 97-modell.

Jeg er eldre.

Jeg føler meg yngre enn alderen min.

Jeg tilhører generasjon prestasjon.Jeg er prosjektmedarbeider.

Yrket mitt er arkitekt.

Jeg er utdannet som hjemmehjelp.

Jeg er tannlege av profesjon.

Ja, jeg er yrkesaktiv, jeg jobber fulltid i Norsk Hydro som ingeniør.

Jeg jobber i servicebransjen.

Jeg tjener til livets opphold på Thon hotell på Storo. Der er jeg renholder.

Jeg havnet på feil hylle. Jeg ville bli dyrlege, men valgte å studere økonomi. Nå er jeg økonom, men mistrives på jobben. Jeg skulle fulgt drømmen og blitt veterinær.


576 views0 comments

Recent Posts

See All